vragen GSVA in verband met boek Otto

 

Ter completering van de stratigrafie van het Geologisch Instituut moeten
nog antwoorden op de hiernavolgende vragen gevonden worden.

 

G(eologische) S(tudenten) V(ereniging) A(msterdam)

De onderstaande nummers van het ‘GSVA-bulletin’ bevinden zich bij Otto Simon:

 

 

Jaargang

Nummer

Opmerkingen

‘Thema-nummers’

 

Februari

1979

2

1

 

 

 

Maart

1979

2

2

Twee exemplaren

 

1)

April

1979

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September

1979

3

1

Twee exemplaren

 

2)

?

1979

3

2

Twee exemplaren

 

 

December

1979

3

3

Twee exemplaren

 

3)

April

1980

3

4

Twee exemplaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December

1980

NV[?4]

NV[?1]

Drie exemplaren

 

4)

Maart

1981

NV[?4]

NV[?2]

Twee exemplaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September

1981

NV[?5]

NV[?1]

 

‘Eerstejaars nummer’

 

September

1981

NV[?5]

NV[?2]

Twee exemplaren

 

 

Januari

1982

NV[?5]

NV[?3]

Drie exemplaren

‘Multinationals’

5)

Mei

1982

NV[?5]

NV[?4]

Twee exemplaren

‘Veldwerk’

 

 

 

 

 

 

 

 

Mei

1983

NV[?6]

NV[?1]

 

‘Veldwerk’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

December

1983

NV[?7]

NV[?1]

 

‘Geologie en Kernafval’

 

April

1984

NV[?7]

NV[?2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NV: Niet vermeld in bulletin; bij voetnoten [1975]:  Geologische jaargang 1975/1976

 

1) Op pp. 15-18 “geschiedenis van de GSVA”. Hieruit blijkt dat de GSVA op 28 oktober 1976 werd opgericht in het café De Doelen door een vijftiental studenten van het toenmalige tweede jaar [behorend tot de jaargang 1975 o.s.]. Op 3 november 1976 werd een ‘voorlopig’ bestuur gekozen dat ‘uiteindelijk een heel jaar zou aanblijven’: Gerben Canninga [1975] (voorzitter), Ignace van Campenhout [1975] (secretaris), Jan van der Wal [1975] (penningmeester), Rolf Bakels [1975], Michel Groen [1975], Marian Melkert [1975] en Ravic Pieters Kwiers [1975] (leden).

Tijdens de jaarvergadering op 30 november 1977 kwam er een nieuw (tweede) bestuur met Marian Melkert als voorzitter. ‘Ravic  Pieters Kwiers trad af als lid (Rolf Bakels had zich al eerder teruggetrokken) en Hans van Leeuwen [1975] kwam de gelederen versterken.’ Halverwege het tweede verenigingsjaar [ca. mei 1978 o.s.] trok Michel Groen zich uit het bestuur terug en Frans Taselaar [1976] nam zijn plaats in. Op de jaarvergadering van 30 november 1978 trad een derde bestuur aan met vier nieuwe bestuursleden [ namen worden niet genoemd o.s.]. Nadat Marian Melkert per 28 februari [1979 o.s.] het voorzitterschap had neergelegd, is de ‘huidige samenstelling van het nieuwe bestuur’:

Frans Taselaar (voorzitter), Barbara Muyen [1975] (vice-voorzitter), Karen van Opstal [1977] (secretaris), Marc van Nes [1976] (penningmeester), Jeroen Kenter [1977] en Tineke Steens [1978] (leden van het bestuur).

2) Op p. 36: Per 24 augustus 1979 ‘is de GSVA een officiële vereniging, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.’

3) Op p. 42 samenstelling GSVA-bestuur 1979-1980: Edwin Lamers [1978] (voorzitter), Tineke Steens (secretaris), Cok van Bergen Henegouw [1979] (penningmeester), Marc van Nes (vice-penningmeester), Wouter Meyboom [1977], Karen van Opstal en Wim Zonneveld [1979](leden). Verder wordt vermeld dat de onderwijscommissie van nu af aan heet: ‘WATB’ (Werkgroep Artikel 2-B van de nieuwe GSVA-statuten). De werkgroep bestond in december 1979 uit Jeroen Kenter en Gerard Felix [1977].

4) Op p. 3 samenstelling GSVA-bestuur 1980-1981: Edwin Lamers (voorzitter), Wim Zonneveld (secretaris), Cok van Bergen Henegouw (penningmeester), Tineke Steens, Wouter Meyboom en Arend Damman [1978] (leden).

5) In dit nummer wordt vermeld dat Mary Gijsen [1980] in het GSVA-bestuur zat (er wordt geen functie genoemd).

 

Samenvatting:

 

Samenstelling van GSVA-besturen 1976/77 tot en met 1980/81 bekend. Samenstelling van latere besturen (nog) niet bekend.

Nummer(s) van de eerste jaargang van het GSVA-bulletin (cursus 1977/78) zijn niet in mijn bezit (in de cursus 1976/77 werd geen bulletin uitgegeven).

 

Vragen:

  1. Wie heeft nummer(s) van de eerste jaargang GSVA-bulletin?
  2. Zijn er na april 1984 nog nummers van het GSVA-bulletin verschenen?
  3. Wie weet samenstelling van bestuur 1981/82 en volgende besturen?
  4. Wanneer is de GSVA opgeheven?
  5. Wie heeft nog andere archiefstukken van de GSVA?

 

 

Otto Simon

Verbenalaan 2, 2111 ZL Aerdenhout

Tel. 023 524 43 87

e-mail:  otto.simon@quicknet.nl