Vragen van de examencommissie

Ter completering van de stratigrafie van het Geologisch Instituut moeten
nog antwoorden op de hiernavolgende vragen gevonden worden.

 

A. Examens

Speurwerk in de archieven bracht het volgende aan het licht:

 

Gebleken is dat in het verleden sommige doctoraalexamens en kandidaatsexamens ten onrechte zijn toegekend.

 

Alle reünisten dienen hun tentamenbriefjes (in copie) op te sturen naar mij waarna alsnog zal worden beoordeeld of de examens terecht zijn toegekend.

Gaarne uiterlijk eind maart, i.c. vóór 1 april 2005 opsturen.

 

In het ergste geval kan een examen met terugwerkende kracht worden ingenomen. Eventueel kan er op de Vrije Universiteit een herkansing worden afgelegd.

Posthuum zullen geen examens meer worden ingetrokken.

 

Graag enige spoed hiermede!